Urolog Andrzej C.Krajewski

Andrzej C.Krajewski Prywatny Gabinet Urologiczny tel.503841444

Archive for the ‘Przerost prostaty’ Category

Gladiator – forum poruszające tematy związane z chorobami prostaty.

leave a comment »


Gladiator
forum dla osób zainteresowanych problematyką związaną z chorobami prostaty.

Reklamy

Written by ack

Luty 27, 2011 at 18:19

Nowe wideo TURP- przezcewkowa elektroresekcja prostaty

leave a comment »


Written by ack

Luty 11, 2011 at 10:09

Napisane w Przerost prostaty

Tagged with ,

PSA velocity prędkość narastania PSA

leave a comment »


Prędkość narastania PSA oceniamy mierząc przyrost PSA w ciągu roku.

Za standardową wartość odcinającą przyjmuje się poziom 0,75 ng/ml na rok.

Tradycyjny poziom  odcięcia PSAV 0,75 ng / ml w ciągu roku powstał dla mężczyzn z PSA 4.0> ng / ml.

Jeśli ktoś używa poziomu PSA <4,0 ng / ml jako podejrzanego,powinien stosować poziom odcięcia prędkości PSA od 0,3 do 0,5 ng / ml / rok.

Gwałtowny przyrost PSA wywołany rakiem prostaty należy róznicować ze wzrostem związanym z ze stanem zapalnym prostaty.

Do obiektywnej oceny dolegliwości z dolnych dróg moczowych związanych z przerostem ,zapaleniem lub rakiem prostaty może służyć formularz  IPSS

Wiele wyjaśnić może również wizyta u urologa i badanie per rectum

Written by ack

Listopad 11, 2010 at 15:20

Ankieta dotycząca biopsji prostaty.

with one comment


Witam serdecznie,

na potrzeby przygotowywanej publikacji uprzejmie proszę o wypełnienie

poniższej ankiety:

link do ankiety

PS.Ankieta poprawiona i działająca .Za utrudnienia przepraszam.
ack

Written by ack

Listopad 1, 2010 at 09:03

Korzystanie z PSA w bardziej rozsądny sposób może zmniejszyć ilość zgonów z powodu raka prostaty

with one comment


Korzystanie z PSA w bardziej rozsądny sposób może zmniejszyć zgonów z powodu raka prostaty

Obniżona dolna wartość graniczna PSA może zwiększyć przeżycie w raku prostaty

Nowy Orlean-Od czasu wprowadzenia badań przesiewowych PSA, liczba zgonów z powodu raka prostaty  spadła o 35%, ale liczba ta może zostać obniżona jeszcze bardziej, według jednego z ekspertów.

„Możemy prawdopodobnie zmniejszyć  to o kolejną 1/3  przy odpowiednim stosowaniem testów PSA w połączeniu z efektywnym terapiami”, powiedział William J. Catalona, MD, który mówił o „inteligentnym wykorzystaniu ” testów PSA na Kongresie  American College of Surgeons w Nowym Orleanie.

Dr Catalona utrzymywał, że potrzebne są ulepszenia w zakresie stosowania testów  PSA. Z jednej strony, tradycyjny punkt  odcięcia 4,0 ng / ml jako wskazanie do biopsji jest prawdopodobnie zbyt wysoki, ponieważ  stwierdzano raka prostaty przy niższych pozomach. W badaniu Prostate Cancer Prevention Trial w 2004 r. stwierdzono  raka prostaty u 24% mężczyzn z PSA 2,1 do 3,0 ng / ml  i u  27% z PSA 3,1 do 4,0 ng / ml (N Engl J Med 2004; 350:2239-46). W około 20% pacjentów wykryto guzy wysokiej złośliwości.

„Powyższe badanie stwierdziło obecność   agresywnego raka prostaty w zakresie od 2.0 do 4.0, który może  być wykryty na biopsji,” powiedział Catalona.

Dr Catalona i jego koledzy stwierdzili medianę stężenia PSA do 0,7 ng / ml dla mężczyzn wieku od 40 do 49 lat i 0,9 ng / ml do wieku 50 do 59 mężczyzn. Dla osób z poziomów powyżej tych wartości ,częstość zachorowań na raka prostaty  wzrasta od siedmiu do ośmiu razy (J Urol 2007 r.; 177:1745-8).

Dr Catalona stwierdził, że mężczyźni z poziomem PSA od 2,6 do 4,0 ng / ml, niezależnie od wieku, mają 20% ryzyko wystąpienia raka prostaty wykrytego na biopsji.

Z punktem odcięcia PSA 2,5 ng / ml, rak zostanie wykryty wcześniej, około 80% jest w stadium zaawansowania pT1-2, a 17% kwalifikuje się jako tzw raka bez znaczenia. Przy obniżeniu punktu odcięcia, jest więcej nowotworów j ograniczonych do narządu , mają mniejszą objętość raka, są związane z dłuższym przeżyciem  bez progresji choroby. Nowotwory wykryte w zakresie 2,6-do 4.0-ng/ml wykazują 89%  10-letnie  przeżycia wolnego od progresji w porównaniu z 80% dla zakresu 4,1 do 7.0-ng/mL , a wskażnik wyleczenia wynosi około 90% .

Dr Catalona zauważył, że przy punkcie odcięcia 2,5 dodatnich biopsji jest 22% do 25%, tak samo jak podczas gdy  użył 4,0 ng / ml.

„Zalecamy więcej biopsji, ale większość z tych pacjentów w końcu i tak doczeka się biopsji,” powiedział.”Po prostu robimy  je wcześniej, gdy guzy są uleczalne”.

Korzystanie z innych parametrów

Stosowanie wskaźnika  procent wolnego do całkowitego  PSA (free/total) i prędkości PSA ( PSAV) może pomóc zidentyfikować raka eliminując niepotrzebne biopsje u niektórych osób,  wyjaśnił dr Catalona.

Procent wolnego PSA <10%  wiąże się z około 50% wskaźnikiem wykrywalności raka , podczas gdy na poziomie> 25% posiada 8% prawdopodobieństwa powiązania z rakiem. U mężczyzn z poziomem PSA od 2,5 do 4,0 ng / ml, 20% punkt  odcięcia PSA wykrywa 80% nowotworów i unika 24%  negatywnych biopsji.

Dr Catalona również powtarza pomiary PSA do oceny kinetyki PSA, twierdząc, że prędkość PSA(PSAV) jest lepszym niż czas podwojenia PSA(PSADT). Często obserwuje się gwałtowny wzrost prędkości PSA w  roku poprzedzającym rozpoznanie raka. W Baltimore Longitudinal Study of Aging, prędkość PSA> 0,35 ng / ml w ciągu roku było związane z pięciokrotnym wzrostem ryzyka śmierci z powodu raka o 15 lub więcej lat później (J Natl Cancer Inst 2006; 98:1521-7).Tradycyjny poziom  odcięcia PSAV 0,75 ng / ml w ciągu roku powstał dla mężczyzn z PSA 4.0> ng / ml.Jeśli ktoś używa poziomu PSA <4,0 ng / ml jako podejrzanego,powinien stosować poziom odcięcia prędkości PSA od 0,3 do 0,5 ng / ml / rok.

Należy również uwzględnić czynniki powodujące  wzrostu PSA , w tym BPH, zapalenie gruczołu krokowego, ejakulacja, manipulacje prostaty, różnice w teście badań PSA oraz zmienność biologiczną. Pomiar procentu wolnego PSA pozwala wykluczyć BPH, podobnie jak oceny prędkości i gęstości PSA. Gęstość PSA  (czyli stosunek PSA do objętości gruczołu krokowego) koreluje z objętością guza, stopniem  złośliwości, prędkością PSA i przeżyciem  wolnym od progresji. Gęstość 0,10 do 0,15 lub wyższa  nasuwa podejrzenie raka(J Urol 2007; 177:505).

Aby wykluczyć zapalenie gruczołu krokowego jako przyczynę wzrostu PSA, dr Catalona stosuje podanie  antybiotyków u wszystkich pacjentów z poziomem PSA powyżej wartości granicznej i opóźnia biopsję przez 1 miesiąc. Zapalenie gruczołu krokowego zwykle powoduje bardzo szybki wzrost PSA w stosunku do raka, co może być dodatkowym czynnikiem różnicującym. Alternatywnie, PSA może również zostać powtórzony bez empirycznego leczenie antybiotykami, a w niektórych przypadkach może nastąpić powrót do wartości prawidłowych.

Praktyczne wskazówki:

 • Rozpoczęcie  corocznych badań PSA w wieku 40 lat i rejestracja zmian.
 • Ocena ryzyka zachorowania na raka gruczołu krokowego przy użyciu mediany wartości PSA dla grup wiekowych.
 • Użycie  PSAD  i procent wolnego PSA do wyeliminowania wzrostu związanego z przerostem prostaty
 • Wyeliminowanie wzrostu PSA związanego z zapaleniem prostaty poprzez użycie antybiotyków i kontrolę PSA.

Słownik pojęć:

free/total PSA =obliczmy dzieląc wolne PSA przez całkowite PSA

PSAD – gęstość PSA -obliczmy dzieląc wartość psa przez objętość prostaty

PSAV-prędkość narastania psa  obliczamy analizując wzrost PSA w ciągu roku

PSADT-czas podwajania PSA wyliczamy w specjalnej witrynie kalkulator PSADT

na podstawie Modern medicine

Written by ack

Listopad 1, 2010 at 07:10

Przygotowanie do biopsji prostaty

leave a comment »


1 Pacjent powinien uzyskać informacje o przebiegu zabiegu  biopsji prostaty i możliwych powikłaniach .Powinien też przedyskutować z lekarzem celowość wykonania biopsji i ustalić jak ilość wycinków będzie pobrana .

2.Lekarz na podstawie pomiaru wielkości prostaty i wieku pacjenta powinien ustalić optymalna liczbę wycinków do pobrania – można skorzystać tutaj z tak zwanego  nomogramu wiedeńskiego ( dotyczy to pacjentów z poziomem psa 2-10 ng/ml)

3 .lewatywa  w dniu badania rano

4.Przyjęcie profilaktycznej dawki antybiotyku

5 .Pozytywne nastawienie-będzie lepiej niż się spodziewasz (i opowiadają  ci koledzy którzy już mieli biopsję prostaty )

 

Written by ack

Październik 30, 2010 at 11:15

Diagnostyka łagodnego przerostu prostaty

with one comment


Digital rectal exam; drawing shows a side view...

Image via Wikipedia

 • badanie per rectum (ang. DRE – digital rectal examination) – pozwala na ocenę kształtu, konsystencji, wielkości, elastyczności, granic, obecności rowka międzypłatowego, obecności patologicznych struktur (zwłaszcza guzów)
 • USG przezbrzuszne – pozwala na ocenę wielkości i stopnia zalegania moczu
 • TRUS(ang. TransRectal UltraSound) umożliwia o wiele dokładniejszą ocenę struktury i wielkości narządu
 • uroflowmetria czyli badanie i ocena strumienia moczu, które pozwala ocenić parametry:
  • objętość oddanego moczu
  • maksymalny przepływ cewkowy
  • średni przepływ przez cewkę moczową
  • z uwagi, że wyniki badania można przedstawić w postaci graficznej, ocenia się także kształt krzywej mikcyjnej
  • jako wartości prawidłowe przyjmuje się, że strumień moczu powinien być większy niż 15ml/s.

Written by ack

Październik 30, 2010 at 11:00

Napisane w Przerost prostaty

Tagged with , ,

%d blogerów lubi to: